Balustrada całoszklana samonośna

Sposobów mocowania balustrad jest wiele: słupki, rotule, łapki...


Nasz klient wybrał balustradę całoszklaną, mocowaną w profilu podłogowym. Bardzo lubimy tego typu rozwiązania.

Opublikowano: 20.01.2019